Dating for gifte Svendborg

Her skal det, ifølge John Klausen, i hver enkelt sag afgøres, om det er for hele perioden, der skal efterbetales, eller om der i løbet er perioden er forekommet ændringer, der kan påvirke borgerens ret til ydelser.

dating for gifte Svendborg

I de tilfælde, hvor kommunen ikke kan løfte bevisbyrden, skal parrene have den manglende kontanthjælp udbetalt.Københavns beskæftigelses- og Integrationsforvaltning har, mens omfanget og konsekvenserne af de administrative fejl blev kortlagt, været meget tilbageholdende med information til offentligheden.Det har flere af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets medlemmer kritiseret. marts et hemmeligstemplet notat om sagen til udvalgsmedlemmerne.I et svar, som forvaltningen tirsdag sendte til Ulrik Kohl, skriver direktør Birgitte Hansen, at hemmeligholdelsen var begrundet med et "driftsmæssigt hensyn", "at forvaltningen kan tilgodese sin tabsbegrænsningspligt" og "beskyttelse af ansat(te) i forvaltningen i tilfælde af, at der bliver tale om personalemæssige konsekvenser".Den forklaring er Ulrik Kohl ikke tilfreds med."Den bliver man ikke klogere af, og det vidner om en forskruet indstilling hos borgmesteren om, hvem det er, forvaltningen er til for," udtaler han til Jyllands-Posten.

Dating for gifte Svendborg

Et af medlemmerne, Ulrik Kohl (EL), forlangte en forklaring på, hvorfor notatet var fortroligt, men svaret på det spørgsmål var også fortroligt.Han måtte følgelig hverken diskutere sagen eller årsagen til hemmeligholdelsen med udenforstående.Indtil videre er 808 sager undersøgt, og blandt disse har man fundet 662 sager, hvor forvaltningen - i strid med reglerne - har undladt at høre en eller begge parterne i sagen, inden kommunen traf sin afgørelse. Om den fejlagtige sagsbehandling udløser en efterbetaling af kontanthjælp til de berørte borgere er endnu ikke afklaret.Direktør Birgitte Hansen mener ifølge notatet ikke, at kommunen, trods den fejlagtige sagsbehandling, har pligt til efterbetale kontanthjælp.Når vi var ude at lege, legede vi ”stjæle knallerter”, hvor andre legede ”spille fodbold” eller ”klatre i træer”.

Jeg kan huske den dårlige samvittighed, men jeg havde ikke noget valg. Han blev kørt til efterskolen af sine forældre, og da de var taget af sted, samledes alle de nye efterskole-elever i ”Hullet”, et slags amfiteater, som var tilpasset de omkring 70 elever.»Jeg kan huske, at der stod nogle af andetårseleverne og skulle introducere skolen.Af Birgitte Hansens notat fremgår det endvidere, at der siden 1.januar 2014 har været 2.054 sager om gensidig forsørgerpligt i Københavns Kommune, og at forvaltningen, sammen med kommunens advokat, er ved at gennemgå samtlige sager for at vurdere, om loven er blevet overholdt. Københavns Kommune mangler fortsat at gennemgå mere end 1.200 sager.fordi de berørte borgere selv har erklæret, at de er samlevende, er afgørelsen ikke ugyldig og så behøver kommunen ikke efterbetale kontanthjælp."I 207 af de sager, som forvaltningen indtil videre har gennemgået, har parterne underskrevet en såkaldt samlivserklæring og har dermed erkendt, at de er samlevende.Disse sager vil derfor næppe udløse efterbetaling til de berørte par.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *