Dating for unge under 18 gratis Kerteminde

Lidt det samme kan man sige om håndbold som det forgangne år har været uden formand. Budgettet for ungdom er færdigt, mangler stadig for senior. Som noget nyt er Borgerforeningen og Støtterne gået sammen om Kristi himmelfarts spillene i 2014 til støtte for SKI. Ad.9 Ros fra Borgerforeningen for det flotte resultat. Bo Isaksen Åbyvejen 43 5881 Skårup Referat Hovedbestyrelsesmøde ekstraordinært 4.marts 2014 Deltagere: Arne Buch, Sten Johansen, Jørn Gissemann Larsen, Bodil Larsen, Arne Møller Larsen, Michael Jensen, Jacob Foged, Niels Janus, Mette Bødker, Sanne Andersen, Annette Dalmose og Bo Isaksen Afbud fra: Gunnar Nyholm, kasserer. Jørn tilretter vedtægterne, således fitness indgår på lige fod med øvrige 10 afdelinger.vedtægterne trykkes i 50 eksemplarer til generalforsamlingen.

Interessen for at spille volley er stadig stor, men det kniber meget med at finde kvalificerede trænere til ungdommen. Formanden havde et ønske om endnu flere deltagere til deres spillegilder. Det er et meget flot regnskab og flere år siden at Støtterne har givet så stort et overskud. Ad.7 Per Henriksen og Finn Fæster blev valgt som suppleanter Ad.8 Dorte Ullegård og Niels Aagaard blev valgt som revisor.

Seniorfitness kunne vise sig at være et udviklingsområde generelt for de andre idrætter også. Det har medført flere nye udvalgsmedlemmer i både, gymnastik, volley og fodbold.

I november afviklede klubben et marathon i Skårup med 50 deltagende, hvor en af klubbens venner skulle løbe sit marathon nr 300. Bedstevolley kører også stabilt med træning samtidig med Tweenklubben. Regnskabet blev godkendt med bemærkningen om, at der skal strammes op til næste år. Formanden Arne Buch oplyste, at foreningskonsulentstillingen er aftalt at løbe til 30/6-14. Der er investeret i spinningcykler og seniorfitness kører rigtigt godt med 12 deltagere. Gymnastik – holder skindet på næsen, har måttet slå hold sammen og lukket et par hold. Arne Buch, formand Mette Andresen, kasserer Jørn Gissemann Larsen, badminton, sekretær Niels Janus, bordtennis Gunnar Nyholm, fodbold Sanne Friis Andersen, gymnastik Arne Møller Larsen, håndbold, Støtterne Michael Jensen, løb Mette Bødker, svømning Jacob Foged, volleyball, beachvolley FU har holdt møde med repræsentanter fra Fitnessafdelingen. Gymnastik – Det er lidt af bakke, da det er rigtigt svært at rekruttere instruktører. Hold fra babyhold til herrehold over diverse drenge og pigehold. Træner sammen med tweenklubben og badminton i hallen. Senior består udelukkende af motionsspillere, som til gengæld er voksende i antal. Vi skal måske være bedre til at omfavne tweenklubben og ungdomsklubben. Regnskabet er ikke overskueligt, der bør strammes op på flere områder, så regnskabet bedre kan gennemskues af menig mand. Indkaldelse til generalforsamling 31.marts kl.19 bekendtgøres i SIF Avisen den 12.marts. Åbyvejen 43 5881 Skårup Referat Hovedbestyrelsesmøde tors. Deltagere: Arne Buch, Sten Johansen, Jørn Gissemann Larsen, Bodil Larsen, Gunnar Nyholm, Arne Møller Larsen, Michael Jensen, Jacob Foged og Bo Isaksen Afbud fra: Mette Bødker, Niels Janus, Sanne Andersen, Annette Dalmose og kasserer. Salzburg frauen kennenlernen Rigtig mange aktiviteter som yoga, indoor bike, mave/balder/lår, cross gym og seniorfitness. Afdelingen er vokset i medlemstal i 2016 til små 200 medlemmer. Renovere stadion med nye skilte og anlæggelse af hegn. Vi skal måske være bedre til at samarbejde med skolerne omkring motion i skoletiden og lektiecafe. Under debat kommer større principielle sager, hvor HB drøfter en fælles holdning. Under beslutning henlægges de sager som efter en debat besluttes vedtaget i HB. Ad.9 Der søges om haltimer til næste års indesæson – Jørn Gissemann tager affære og indkalder de relevante parter inden generalforsamlingen. Afdelingen deltager flittigt i de mange løb rundt i hele Danmark og klarer sig rigtig flot. Under orientering er der afsat 2 minutter til hver afdeling til orientering om større ting i afdelingen. Yoga kører med fyldt hold og starter op igen efter sommer. Ad.7 Det blev på HB besluttet at en forudbetaling af Fitness lejeudgift til SKI kunne udbetales til SKI i indeværende regnskabsår på en gang, dog med et fratrak af 3% i renteudgift. De har vinteren over kørt styrketræning i hallen hver søndag morgen efterfulgt af en løbetur. Åbyvejen 43 5881 Skårup Referat Hovedbestyrelsesmøde Deltagere: Arne Buch, Sten Johansen, Per Wendelboe, Dorthe Ullemose, Niels Janus, Michael Jensen, Jacob Foged, Gunnar Nyholm, Pernille Egdal, Anette Dalmose, Lars Henriksen, Sanne Andersen, Mette Bødker og Bo Isaksen Afbud fra: Maria Christensen Dagsorden: Ad. Arne Buch orienterede om den nye mødestruktur, hvor dagsorden opdeles i 3 kategorier: punkter til orientering, punkter til debat og punkter til beslutning. Budgettet for gymnastik ændres derfor med 20.000 kr mere i forventet kontingenter og reduceres med 25.000 kr på udgiftssiden. Driften af tennisbanerne overgår til SIFs anlægskonto og trækkes derfor ud af tennis budgetter og regnskaber. FU pstiller også klare regler og retningslinier omkring lederbetaling og godtgørelser til kommende HB.

Dating for unge under 18 gratis Kerteminde

De arrangerede for første gang Sommer gymnastikskole med stor succes i Øster Åby Friskolehallen og de har netop afviklet en flot gymnastik opvisning i Skåruphallen. Sommerbordtennis primært senior der spiller en gang om uge. De skal sendes til [email protected] Gennemgang af budgetterne. Vi kigger de enkelte afdelinger og selve SIF efter på nogle af områderne og forhåbentlig kommer vi frem til nogle handleplaner. Ad.6 Det blev besluttet på HB, at alle medlemmer i SIF betaler kontingent. Gymnastikken lider meget under det nye flotte SG huset i Svendborg, men afdelingen tager bravt kampen op. Der skal findes en ungdomsformand i fodbold som har sæde i HB, da fodboldafdelingen er så stor og væsentlig i SIF, bør den også have to pladser i HB. De enkelte afdelinger sender en beretning til Arne til den fælles, senest 11.marts kl.19.Samlet en fremgang fra 10 medlemmer eller 42 personer. 80-100 trænere/ledere Til vores største enkelt arrangement Kandis, er vi mere end 70 frivillige Fra de enkelte afdelinger: Håndbold er blevet fornyet og forynget – spiller i serie 2 og betaler kontingent. Derfor er Nytårskuren 2017 blevet afviklet efter det princip. Tak til medlemmer, trænere, ledere, frivillige, sponsorer og øvrige samarbejdspartnere for et fremragende 2016. Er det noget man vil gøre noget ved i SIF i fremtiden? Deltagere: Arne Buch, Gunnar Nyholm, Ian Kristensen, Dorthe Ullegaard, Jørn Gissemann, Niels Janus, Anette Dalmose, Michael Jensen, Jacob Foged, Flemming Krøis, Andreas Hviid, Lasse Boldt, Bodil Larsen, Sanne Andersen, Mette Bødker, Klaus Mouritzen, Arne Møller Larsen og Bo Isaksen. Mulig hovedsponsor fra SEF som gerne vil købe stadionnavnet – SEF Arena samt medlem af erhvervsklub. Konstatering om generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Michael konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet. U12 hold er kommet tilbage til SIF efter samarbejde med Tved. FU er samtidig også ansigtet indad, hvor medlemmer og borgere i Skårup kan fremlægge nye ideer og forslag til videre behandling i HB. Der er en del unge, og der er et godt samarbejde med Svendborg volley. HB aftalte, at SIF`s vedtægter ændres på den kommende generalforsamling i overensstemmelse med ovenstående. Der må satsets på interesserede hjælpere i drengegymnastik. Håndbold – Børnehold svært da træning ligger efter fodbold. dating for unge under 18 gratis Kerteminde-38dating for unge under 18 gratis Kerteminde-89 12 idrætsafdelinger når vi tæller dans for 2 og beachvolley med. Fodbold senior giver økonomisk overskud, hvilket er første gang i mands minde. At deltagerne selv betalte drikkevarer efter maden. Et foreningsudviklingsprojekt som vi kører i samarbejde med DGI. Arne svarer, at ja det er noget vi vil tage op, så vi evt tilbyder andre aktiviteter end det gængse holdsport. Selv valgt møde: Tina Krøis Afbud: Jørn Gissemann, Andreas Hviid, Klaus Mouritzen Dagsorden: På valg til kommende generalforsamling er: Formand: Arne Buch (villig til genvalg) Volley: Jacob Foged Tennis: Annette Dalmose (villig til genvalg) Gymnastik: Sanne Andersen (villig til genvalg) Håndbold: Klaus Mouritzen Løb: Michael Jensen (emne: Lena Askholm) På valg uden for tur: (vælges for 1 år) Bordtennis. Derefter blev mødet suspenderet og ordet givet til Gunnar Nyholm. Gunnar begrundede valget af Victor Buch med hans store engagement i både volley, fitness, håndbold og i festudvalget. Arne takkede Niels Aagaard for sit store virke i revisionen. Ændres til: Foreningen tegnes af et forretningsudvalg(FU)bestående af formanden, næstformanden, kassereren samt 1 pers valgt på generalforsamlingen for to år. Tennis – har lukket ned for sæsonen, 8 nye voksne kommet til. Arne Buch meddelte, at der er fuld gang i arbejdet med bl.a. Mange unge, der vil spille; men svært at skaffe trænere. Seniorhold bliver vel tilmeldt, dog ikke sikkert med et serie 1 hold. Støtterne – Det har været et bedre halvår i mange år. Formanden Arne Buch oplyste, at Maria snarest ansættes som bogholder og vil efter planen være på kontoret 2*2 timer ugentlig af de 8 timer/uge. Nuværende bogholder Mette Andresen vil i den første måned være med i fuldt omfang. Efterlyser gode ideer til flere aktiviteter på banerne. Medlemstallet er fordoblet fra 116 til 208 betalende medlemmer. I forhallen kan man foreløbig se de 23 medlemmers logoer på erhvervsklubtavlen.

Fitness er også en stor afdeling som har været rigtig glade for at flytte i nye lækre lokaler på 1.salen. Derudover har vi startet Skårup Erhvervsklub op med nu 26 medlemmer, som mødes 6-7 gange årligt til netværksmøder og arrangementer. Booking af baner sker over nettet, men man kan også bare ringe til Annette Dalmose eller Bo Isaksen og høre om ledige tider. 7 mands bliver til 8 mands med en anelse større baner. kører med overskud og senior med underskud fordi der er mange gratister i senior, pga af deres frivillige arbejde som træner eller lignende i ungdomsafdelingen. Der skal i fremtiden også laves en konsekvent princip om regnskabet skal periodiseres eller bogføres efter dato. Genvalgt for 2 år Per Wendelboe valgt som kasserer for 2 år Niels Janus genvalgt som fmd bordtennis for 2 år. Mette Bødker genvalgt som fmd for svømning for 2 år. Arne Buch takkede de afgående formænd og kasserer for deres store arbejde i foreningen. Bo Isaksen Referat fra Støtterns generalforsamling mandag 31.marts 2014 Dagsorden ad.1 Michael Bjørn blev valgt. Banerne har være tip top og der har været masser af ledige timer på banerne – desværre. I aktiver er der mange konti som på sigt skal slankes. Medlemmerne deltager i rigtig mange løb rundt i hele verden fra New York, Barcelona, Kbh til De tre broer, Strynø og Lillebælt. I 2016 er der kommet en del unge spillere til klubben. Der skal strammes op på procedurerne lige fra indlevering af fakturaer til bogføring af disse. Pulsevent lørdag i 3 timer med forskellige tiltag fra crossfit, pulstræning med løb og bodybike – fri tilmelding. om opstartsmøde den 3/12-13 om kantinen, og han foreslår en ledelsesdag til udveksling af ideer. Næstformand Sten Johansen – succes med Folkefesten med 340 deltagere og 34.000 i overskud, og til kandis den 30/6-14 er der totalt udsolgt. Deltaget i Stafet for Livet og fik samlet 12.000 ind til Kræftens bekæmpelse. Motionsbadminton deler hallen med bordtennis – hvilket fungerer rigtig godt. I starten af 2017 har vi startet børnebadminton op med rimelig stor tilslutning. Sammen med tennis, badminton og bordtennis er det tre idrætter SIF vil have stor fokus på i den kommende sæson og forsøge at booste til flere medlemmer. Flot opvisning i lørdags med egne hold og gæstehold fra 3 andre foreninger. Løber stabilt to gange ugentligt samt deltager i løbenetværket Samløb på Sydfyn. Afdelingens ønske er at starte en ungdomsafdeling op igen. Niels Janus som startede bordtennis op i 2012 trækker sig som formand og vil hellige sig ungdomsarbejdet. Har haft 3 senior hold ude til stævne på samme tid. Har trukket serie 1 da der var for få spillere ved sæsonstart. Vi skal give endnu bedre muligheder for ungseniorerne med petanque, tennis og kroket mm. Revisorerne påpeger, at der skal betales og opkræves i bedre tid, så det fremgår i regnskabet i det år som de rettelig tilhører. Ligeledes indkaldelse til generalforsamling for Støtterne. Arne Buch, formand Sten Johansen, næstformand Jørn Gissemann Larsen, badminton, sekretær Bodil Larsen, fitness Gunnar Nyholm, fodbold Sanne Friis Andersen, gymnastik Arne Møller Larsen, håndbold, Støtterne Michael Jensen, løb Mette Bødker, svømning Annette Dalmose, tennis Jacob Foged, volleyball, beachvolley Bo Isaksen gav status for sit arbejde som foreningskonsulent bl.a.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *